loader image
Gerecse Optika Tatabánya

Adatvédelmi tájékoztató

Kérjük, hogy szánjon időt arra, hogy figyelmesen átolvassa az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozatot.

Különösen fontos, hogy teljes mértékben megértse, hogy hogyan dolgozzuk fel adatait és hogy

hogyan védjük magánéletét. Amennyiben bármilyen kérdése van az Ön személyes adatainak

felhasználásával kapcsolatban, akkor felveheti velünk a kapcsolatot az alábbi adatok

segítségével:

 

Elérhetőségeink a következők: Gerecse Optika Kft, gerecseoptika@gmail.com

Adatvédelmi tisztségviselőnk elérhetőségei a következők: gerecseoptika@gmail.com

 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL

Az oldal látogatásakor gyűjtött adatok.

Az oldalunkra való belépéskor automatikusan összegyűjtjük és tároljuk adatait a

szervernaplóinkban és sütikben, amelyek kis méretű fájlok amiket az oldal látogatásakor küldünk

számítógépére.

Ezen adatok nem teszik lehetővé. hogy közvetlenül azonosítsuk Önt. Azonban a weboldalunkon

történő böngészésével kapcsolatos adatokat rögzítjük, például az Ön által megnyitott oldalakat, az

oldalak megnyitásának dátumát és időpontját, a keresési előzményeket, információkat az

eszközéről (hardver modell, operációs rendszer verzió, egyedi eszközazonosító), Internet protokoll

címe, hardverbeállítások, böngésző típusa, böngésző nyelve, a keresés dátuma és időpontja

valamint a hivatkozási URL cím.

Személyes adatainak megadása nem szükséges, ha csak weboldalunkat szeretné meglátogatni.

Ez azt jelenti, hogy megtagadhatja a sütik elfogadását a böngészőjének megfelelő

konfigurálásával (további információkért olvassa el a böngésző „súgó” szakaszát). A sütik

elutasítása azonban valószínűleg megzavarja a weboldalunkon történő navigációt, különösen

azáltal, hogy megakadályozza, hogy hozzáférjen annak bizonyos részeihez.

Bizonyos weboldalunkon kínált szolgáltatások regisztrációt igényelnek. Amennyiben igénybe

kívánja venni ezen szolgáltatásokat, akkor ahhoz személyes adatokat fogunk kérni. Kérjük, hogy

teljes és pontos adatokat adjon meg és tájékoztasson minket arról is, ha adatait frissíteni kell.

Amennyiben nem teljes és pontos adatokat szolgáltat, vagy nem jelzi, hogy azok megváltoztak,

akkor előfordulhat, hogy nem tudjuk a kért szolgáltatást biztosítani Önnek.

Személyes adatainak következő kategóriáit gyűjtjük:

[A következő kategóriák példaként szolgálnak és módosításukra szükség lehet, hogy pontosan

tükrözzék a feldolgozott adatokat. Adott esetben ki kell emelni minden érzékeny adatot (A

személyes adatok különleges kategóriáit), mint például a szemészeti receptek]

 • Azonosításhoz szükséges adatok, beleértve a nevet, telefonszámot, e-mail címet, otthoni címet,

bejelentkezési nevet és jelszót stb. [Kiegészítendő];

 • Informatikai adatok, beleérve a weboldalunkon történő böngészéssel kapcsolatos adatokat,

például az Ön által megnyitott oldalakat, az oldalak megnyitásának dátumát és időpontját, a

keresési előzményeket, információkat az eszközről (hardver modell, operációs rendszer verzió,

egyedi eszközazonosítók, Internet protokoll címe, hardverbeállítások, böngésző típusa, böngésző

nyelve), a kérés dátuma és időpontja, valamint a hivatkozási URL cím

 

 

SZEMÉLYES ADATAINAK HASZNÁLATA

Személyes adatait kizárólag törvények és rendeletek által engedélyezett korlátokon belül

használjuk fel. előfordulhat, hogy azért használjuk fel adatait, mert a törvények és rendeletek

megkövetelik tőlünk. Semmilyen esetben nem hozunk olyan automatizált döntéseket, amelyek

kizárólag automatikus feldolgozáson alapulnak, jogi következményeket vonhatnak maguk után,

vagy hasonlóan jelentős mértékben hathatnak Önre.

Személyes adatait a következő célokra használjuk fel: [A megadott céloknak pontosan tükrözniük

kell a feldolgozást]

 • Az Ön azonosító adatait azért használjuk fel, hogy (i) feldolgozhassuk kéréseit, (ii) lehetővé

tegyük Önnek az online időpontfoglalást egy szemésszel, továbbá (iii) kommunikációs, animációs

és kereskedelmi promóciós célokra. ezek a felhasználások az Ön belegyezésén, valamint jogos

érdekén alapulnak.

 • Az Ön informatikai adatait arra használjuk, hogy (i) azonosítsuk Önt és a lehető legjobb élményt

nyújtsuk Önnek a weboldal meglátogatása közben, (ii) számon tartsuk a weboldalunkat felkereső

végfelhasználók számát, és elemző statisztikákat készítsünk róluk, (iii) továbbá, hogy

fejleszthessük weboldalunkat. ezen felhasználások az Ön beleegyezésén, valamint jogos érdekén

alapulnak.

 

MENNYI IDEIG TÁROLJUK A GYŰJTÖTT ADATOKAT

Az időszak, amelyre az Ön személyes adatait tároljuk az alábbi táblázatban található: [A

személyes adatok és a tárolási időszak kategóriái csak példaként szerepelnek, és ezeket

módosítani kell, hogy pontosan tükrözzék a feldolgozott adatokat és a belsőleg meghatározott

tárolási időszakokat]

Azonosító adat: 3 éves tárolási időszak

Informatikai adat: 13 hónapos tárolási időszak

 

SZEMÉLYES ADATOK, AMIKET MEGOSZTUNK

Felhívjuk figyelmét, hogy [esetleg/nem] osztjuk meg adatait [vállalatokkal, az ECP partnereivel,

szervezetekkel, hatóságokkal vagy magánszemélyekkel] a Gerecse Optika Kft-n kívül.

[Amennyiben a címzettek egy része az Európai Unión / az Európai Gazdasági Térségen kívüli

országokban található]

Azonosító adat és informatikai adat – Salesforce – 415 Mission St, San Francisco, CA

 

SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

Intézkedéseket vezettünk be az Ön személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, azok

felhasználása, vagy nyilvánosságra hozatala ellen, beleértve korlátozás nélkül a következő

intézkedéseket:

 • Kifinomult technikai intézkedéseket hajtunk végre és tartunk fenn annak biztosítására, hogy

személyes adatait teljes titokban és biztonságban rögzítsük és feldolgozzuk;

 • Korlátozásokat vezettünk be és tartunk fenn annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhessük,

hogy ki fér hozzá, használja fel és továbbítja az Ön személyes adatait;

 • Minden olyan munkatársunk, aki hozzáfér az Ön személyes adataihoz, köteles azt nem

közzétenni vagy hasonló megállapodást kötni, amelyek kötelezettséget ró rá, hogy betartsa az

adatvédelmi és titoktartási követelményeket;

 • Megköveteljük, hogy minden üzleti partner és harmadik fél szolgáltató, akikkel megosztjuk az Ön

adatait, betartsa a vonatkozó adatvédelmi és titoktartási előírásokat;

 • Rendszeresen biztosítunk adatvédelmi oktatást az alkalmazottaink és harmadik felek számára,

akik hozzáférnek az Ön személyes adataihoz.

 

AZ ÖN JOGAI

Az alkalmazandó adatvédelmi törvények és rendeletek értelmében Önnek joga van:

 • Hozzáférni a személyes adataihoz és /vagy azok javítása, törlése;
 • A feldolgozás korlátozása vagy az ellen való tiltakozás;
 • Kijelentenie, hogy nem szeretne további marketing információkat kapni;
 • Bizonyos esetekben kérheti személyes adatainak továbbítását az Ön, vagy egy harmadik fél

részére;

 • Amennyiben személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, akkor

visszavonhatja beleegyezését anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti beleegyezésen

alapuló feldolgozásuk jogszerűségét.

Elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy lehetővé tegyük Önnek jogainak gyakorlását és

ennek érdekében kapcsolatba léphet velünk a jelen adatvédelmi közlemény elején megadott

elérhetőségeinken. Kérjük, adja meg következő információkat, hogy kérésére megfelelően tudjunk

reagálni:

 • Keresztnév és vezetéknév;
 • Konkrét kérés (azaz, hogy milyen jogával szeretne élni); és
 • A beküldés dátuma és aláírás (ha postai úton küldi el jelentkezését).

Amennyiben nem kap kielégítő választ, abba az esetben panaszt tehet személyes adatainak

feldolgozásával kapcsolatban az illetékes adatvédelmi hatóságnál is.

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VÁLTOZÁSAI

Rendszeresen felülvizsgáljuk, hogy az adatvédelmi nyilatkozat minden pontja be van-e tartva,

különös tekintettel arra, hogy az megfelel-e az adatvédelemre vonatkozó új törvényeknek és

rendeleteknek. Habár ezen adatvédelmi nyilatkozat időről időre változhat, az Ön hozzájárulása

nélkül nem csökkenthetjük az adatvédelmi közleményből eredő jogait.

 

Nyitvatartás

Tatabánya, Vadász utca 66.

H – P: 10:00 – 18:00

Tatabánya, Győri út 16/B

H – P: 09:00 – 17:00

2890 Tata, Ady Endre u. 3

H – P: 09:00 – 17:00

Tatabánya, Vadász utca 66.

H – P: 10:00 – 18:00

+36 34 597 483

+36 20 214 3440

Tatabánya, Győri út 16/B

H – P: 09:00 – 17:00

+36 34 318 900

+36 20 342 6488

2890 Tata, Ady Endre út 3.

H – P: 09:00 – 17:00

+36 20 403 0292

Üzleteink

Tatabánya, Vadász utca 66.

H – P: 10:00 – 18:00

Tatabánya, Győri út 16/B

H – P: 09:00 – 17:00